آخرین آهنگ ها   |   آنلاین گوش کنید   |   شبکه های اجتماعی   |   گالری | همکاری

HESAM RAMZI

Singer | Composer

| آخرین آهنگ ها |

| آخرین قطار |

Lyrics : Omid Qodsi Zade
Music : Hamed Mehrabi
Producer : Ashkan Amjadi

| خرمشهر |

Lyrics : Omid Qodsi Zade
Music : Hamed Mehrabi
Producer : Ashkan Amjadi

| سردرد |

Lyrics : Omid Roozbeh
Music : Hamed Mehrabi
Producer : Ashkan Amjadi

| آهنگ های حسام رمزی را آنلاین گوش دهید |

موزیک آخرین قطار

موزیک خرمشهر

موزیک سردرد

| گالری عکس های حسام رمزی |

| شبکه های اجتماعی |